top of page

Re-integratie

Doel

Re-integratie is een formele term, waar ook de nodige regels van ziektewet en WIA bij meespelen. In feite betekent het: doen wat je toch al van plan was: zorgen dat je na een periode van ziekte weer snel volledig aan de slag kan! Wij bieden advies en begeleiding om re-integratie optimaal te laten verlopen. De kern is: haalbare doelen stellen en helderheid over wie wat moet doen bij re-integratie. Dit voorkomt teleurstellingen en tijdverlies; het versterkt over en weer het begrip en de doelgerichtheid waarmee jij en je organisatie toewerken naar het gewenste resultaat.

Neem contact met ons op voor een loopbaanadviseur bij jou in de buurt.

bottom of page