Re-integratie

Doel

Re-integratie is een formele term, waar ook de nodige regels van ziektewet en WIA bij meespelen. In feite betekent het: doen wat je toch al van plan was: zorgen dat je na een periode van ziekte weer snel volledig aan de slag kan! Wij bieden advies en begeleiding om re-integratie optimaal te laten verlopen. De kern is: haalbare doelen stellen en helderheid over wie wat moet doen bij re-integratie. Dit voorkomt teleurstellingen en tijdverlies; het versterkt over en weer het begrip en de doelgerichtheid waarmee jij en je organisatie toewerken naar het gewenste resultaat.

Waar 

Amersfoort 

www.flexus.nl
 

Amsterdam 

www.dejuridischecoach.nl 
 

Bodegraven

www.olgaloopbaancoaching.nl
 

Groningen

www.jxcloopbaan.nl
 

Haarlem

www.vanrossumcoaching.nl

Zwolle

www.kimkroontje.nl

Loopbaan Advies Netwerk Nederland LANN) www.loopbaanadviesnetwerk.nl